TÀI LIỆU SẢN PHẨM HỆ CƠ:

Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm Hisense VRF

Catalogue S marvo VRF 

Catalogue X, H VRF

Catalogue Multi & Split 

Test certificate

Bơm và Hệ Thống Bơm Wilo

Catalogue Wilo

TÀI LIỆU SẢN PHẨM HỆ ĐIỆN:

Máy Biến Áp và Busway Legrand

 MBA & Busway SCP 

 Busway XCP

TÀI LIỆU SẢN PHẨM HỆ NƯỚC:

Hệ Thống Thoát Thải uPVC Paling

Catalogue uPVC Paling

Hệ Thống Cấp Nước PPR & PPRCT Wefatherm

Catalogue PPR & PPRCT Wafatherm

Test report

Hệ Thống Giảm Âm PP DBlue

Catalogue PP DBlue

Hệ Thống Thoát Hơi Studor

Catalogue Studor